Projekty zrealizowane w 2016 roku

14 września 2016 roku

Fundacja wystawiła spektakl Teatru Muzycznego Capitol pt. "RAT PACK" na scenie IMPARTU we Wrocławiu. Spektakl został zaprezentowany podczas Gali Inżynierskiej organizowanej przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

30 września 2016 roku

Fundacja zrealizowała występ Kwartetu Smyczkowego Capitol z repertuarem muzyki filmowej w ramach "Inauguracji Konferencji PTMR16" w Sali Audytoryjnej - Hala Stulecia we Wrocławiu.