Projekty zrealizowane w 2016 roku

29 sierpnia 2016 roku

Fundacja zrealizowała "Koncert" złożony z utworów ze spektaklu pt. "Liżę twoje serce" w ramach organizowanej przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Inauguracji Roku Szkolnego" na Scenie Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.