Projekty zrealizowane w 2012 roku

Studium Musicalowe Capitol

W kwietniu, maju i w czerwcu 2012 r. odbyły się warsztaty przygotowawcze dla kandydatów do nauki w Studium Musicalowym Capitol.

Warsztaty z zakresu aktorstwa i tańca odbywają się w salach prób Teatru Muzycznego Capitol przy ul. Piłsudskiego 72, w soboty -  4 godz. aktorstwo i 4 godz. taniec ? w sumie 8 godzin z przerwą między zajęciami. szczegółowe informacja o terminach i o szkole: www.studium-capitol.pl