Projekty zrealizowane w 2011 roku

Studium Musicalowe Capitol

W maju i w czerwcu 2011 r. zorganizowaliśmy warsztaty przygotowawcze dla kandydatów do nauki w Studium Musicalowym Capitol.

Warsztaty z zakresu aktorstwa i tańca odbywały się w salach prób Teatru Muzycznego Capitol przy ul. Piłsudskiego 72, w soboty -  4 godz. aktorstwo i 4 godz. taniec ? w sumie 8 godzin z przerwą między zajęciami.

informacja o szkole: www.studium-capitol.pl

Fundacja Teatru Muzycznego Capitol

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słuchacze Studium Musicalowego Capitol samodzielnie przygotowali i zrealizowali Koncert " FOXY LADIES" w Klubie "LULU BELL CAFE" we Wrocławiu.